Reciklirnica
Gregor Ferenčak

Objekt je postavljen na območje zgoščenih tipskih garaž Savina Severja v Savskem naselju in deloma na že obstoječe bližnje otroško igrišče, ki je dobro dostopno z vseh strani. Z željo po vzpostavitvi bolj pretočnega in lažje dostopnega območja projekt predlaga rušitev enega od tripleksov v neposredni bližini igrišča.

 

Podoba objekta izhaja iz industrijskega dela objekta in parafrazira podobo ogromnih dimnikov, ki kličejo po pozornosti in posledično lahko postanejo ikona Savskega naselja. Programsko je objekt ločen: na srce objekta, sortirnico v kleti, in povezovalni sistem tematskih programov, ki se povezujejo s servisnimi jedri v pritličju.

 

Skupni tematski programi se iz pritličja dvigujejo v višja nadstropja, kjer lahko obiskovalec sam prek raznoraznih delavnic poskusi reciklirati papir, ga na novo uporabiti in iz njega nekaj ustvariti. Z mešanjem progama reciklirnice in delavnic za obiskovalce se projekt ukvarja predvsem z medgeneracijskimi socialnimi interakcijami. Poseben poudarek je na vključevanju mlajših, ki tako gradijo in širijo vizijo v širšem območju lokacije reciklirnice, in starejših, ki imajo tako možnost zaposlitve in predajanje znanja.

 

Drugi pomemben člen projekta je sortirnica odpadkov v kleti, ki s prodano frakcijo ločeno zbranih odpadkov financira reciklažo papirja, iz katerega na osnovi socialnega podjetništva lokalni prebivalci izdelujejo zvezke za otroke.

 

Koncept reciklirnice torej išče inovativne rešitve vsakodnevnih problemov z ravnanjem z odpadki in brezposelnostjo. Hkrati pa povezuje industrijski program z otroškim igriščem, delavnicami, igralnicami in prostori za startup-e. Reciklirnica tako postane socialno podjetje, ki zaposluje lokalne prebivalce, ki izdelujejo zvezke za šole in vrtce v Savskem naselju in širši okolici.

Top