Kontakt

Umetniško izobraževalno društvo Praznine

 

Topniška 33a

1000 Ljubljana

Slovenia

davčna številka:  840 905 96

 

glasilo je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije: zap. št. vpisa: 1875

 

društvo je vpisano v  evidenco društev v  javnem interesu na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije: zap. št. vpisa: 371

 

 

– splošne informacije: info(at)praznine.si

 

– uredništvo: urednistvo(at)praznine.si

 

– naročila: narocila(at)praznine.si

 

Top